Tribute to Pujya Pitashri Muniraj Shree Samvegarati Vijayaji Maharaj Saheb

Kalikal Sarvagya ki Shrutsadhna Aur Shrutraksha - Lecture by Prof. Jitendra B Shah

A special lecture on the occassion of 921st Birth Anniversary of Kalikal Sarvagya Acharya Shri Hemchandrasurishwarji Maharaj Saheb

The Jain Stupa at Mathura : Art & Icons by Dr Renuka J Porwal

Raj Pratibodhak Sarasvati Nandan Param Pujya Acharya Vijay Ratnasundersuriswarji Maharaj Saheb

Pujya Aacharya Bhagwant Shri Harshsagarsuriji Maharaj Saheb

Shri Sagarmalji Jain

Dr. Kumarpal Desai